Join/ Ymunwch

Amnesty_International_banner_-_2

Amnesty Cardiff holds regular meetings and actions across Cardiff and Wales, all in aid of keeping human rights on the agenda in Wales and the wider world.

Our meetings are open to anyone of interest, so come along and help us forward Amnesty’s message here in Cardiff. If you want to further contribute to Amnesty Cardiff Group, we ask those who are able to to pay an annual membership of £6.

If you are interested in further supporting the vitally important work that Amnesty International does around the world, you can get an international membership here.

 

 

For information on our ongoing campaigns and actions, as well as times and locations of meetings, you can subscribe to our mailing list here.

 


Mae Amnest Caerdydd yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd ac yn gweithredu yng Nghaerdydd a Chymru, er mwyn cadw Hawliau Dynol ar yr agenda yng Nghymru a’r byd ehangach.
Mae’n cyfarfodydd ni yn agored i bawb sydd â diddordeb, felly dewch i’n helpu i hyrwyddo neges Amnest yma yng Nghaerdydd. Os hoffech chi gyfrannu mwy tuag at Grŵp Amnest Caerdydd, gofynnwn i’r sawl sydd yn medru i dalu aelodaeth blynyddol o £6.
Os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi ymhellach y gwaith hanfodol a wneir gan Amnest Rhyngwladol o amgylch y byd, gallwch lawrlwytho aelodaeth ryngwladol yma.
Os hoffech wybod mwy am ein ymgyrchoedd a gweithredoedd cyfredol, ynghŷd ag amseroedd  a lleoliad ein cyfarfodydd, gallwch danysgrifo i’n rhestr bostio yma.